Królowa Pucharów

Królowa Pucharów Tarot

Królowa kielichów na kartach tarota przedstawiana jest zazwyczaj jako piękna kobieta z kielichem w ręku. Jej pojawienie się w rozkładach wskazuje na „opiekuńczą siłę matki”, która wspiera innych ciepłym słowem. Królowa pucharów pokazuje osoby troskliwe, wrażliwe, empatyczne, którym można w pełni zaufać, gdyż wszystko co robią dla nas wynika ze szczerych intencji. To co robi królowa pucharów pochodzi z jej podświadomości, emocji i głębi duszy.

Królowa Pucharów w pozycji prostej

Karta w pozycji prostej oznacza, że mamy o czynienia z osobami, które ufają swojej intuicji i zwracają uwagę na swoje uczucia, są kochające i dobroduszne. Wskazuje również na skłonność do marzeń i dużą wyobraźnię. Królowa pucharów to dobry słuchacz i przyjaciel. Cechują ją altruizm i bezinteresowność. W rozkładach na temat spraw uczuciowych karta mówi o czasach troski, spełnienia i bezpieczeństwa emocjonalnego w związkach. Przedstawia kobiety ciepłe i serdeczne, często ciche i nieśmiałe, które są lojalne i wierne swoim partnerom. W sprawach zawodowych mówi o tym, że doznajemy spełnienia emocjonalnego i harmonii w miejscu pracy. Zawody o których mówi karta to najczęściej pielęgniarze, opiekunowie, doradcy, a także artyści wykonujący coś twórczego. W finansach karta zapowiada bezpieczeństwo finansowe i radzi mocniej zaangażować się w swoje transakcje i inwestycje. W pytaniach na temat zdrowia może mówić o problemach z sercem, żołądkiem i zasłabnięciach. Królowa pucharów oznacza również, że będziemy kogoś wspierać w chorobie, ale sami będziemy potrzebować wsparcia.

Królowa Pucharów w pozycji odwróconej

Karta w pozycji odwróconej oznacza emocjonalną niedojrzałość, nadmierną wrażliwość, zbytni materializm, niepewność siebie, przygnębienie, stany depresyjne i dąsanie się. Królowa pucharów odwrócona to także kobieta płytka, zazdrosna, złośliwa i manipulująca. Karta bywa również ostrzeżeniem, że pozwalamy naszemu sercu panować nad rozsądkiem, albo jesteśmy zbyt przytłoczeni emocjonalnie. Królowa pucharów w pozycji odwróconej zachęca nas do porzucenia wszelkich urazów i nienawiści w sercu. Należy też uważać, abyśmy nie utracili kontroli nad swoim życiem. W pytaniach dotyczących miłości i spraw uczuciowych karta ostrzega przed niepewnością i brakiem zaufania, mściwością i niestabilnością. W sprawach zawodowych mówi o stresie, dezorganizacji i nadmiernej wrażliwości. W pracy zapowiada też wyczerpanie psychiczne i brak skupienia się. W finansach odwrócona królowa pucharów mówi o niepewności i stratach przez które człowiek żyje w ciągłym stresie. W zdrowiu karta wskazuje na brak równowagi i toksyczne środowisko, które negatywnie wpływa na stan fizyczny.