Król Pucharów

Król Pucharów Tarot

Kamienny tron Króla Pucharów unosi się na falach morza. Oznacza to, że zachowuje on spokój i kontrolę w obliczu burzliwych okoliczności. Król trzyma w jednej ręce berło (władza), a w drugiej kielich (emocje). Na szyi ma talizman w kształcie ryby, który zwykle interpretuje się jako wyobraźnię i twórczość. Król Pucharów jest ubrany w drogocenne szaty i ma na głowie godną króla koronę. Są to znaki wysokiego statusu i autorytetu.

Król Pucharów w pozycji prostej

Osoba symbolizowana przez Króla Pucharów potrafi udzielać wsparcia emocjonalnego innym ludziom. Wykorzystuje swoje zdolności współczucia i empatii, aby pomagać innym. Jest w kontakcie zarówno z własnymi uczuciami, jak i uczuciami innych. Potrafi wywierać wpływ na ludzi, ale wykorzystuje tę umiejętność w dobry sposób. Jest to osoba odpowiedzialna, na której można polegać. Można powiedzieć, że jest to osoba, która ma predyspozycje do roli psychoterapeuty lub doradcy. Ten ktoś doskonale panuje nad emocjami i potrafi kontrolować stres. Potrafi jasno i jednoznacznie nazywać emocje i nie ma trudności w mówieniu o nich. Powiedzielibyśmy o kimś takim, że osiągnął emocjonalną dojrzałość i stabilność. Karta ta może symbolizować opiekuńczego ojca. To ktoś, kto zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie daje siłę do tego, abyśmy podejmowali konkretne kroki ku realizacji naszych marzeń.

Król Pucharów to karta, która doradza, byśmy panowali nad własnymi emocjami zamiast pozwolić im opanować nas. Bądźmy stanowczy w trosce o nasze własne granice i nie pozwólmy na negatywny wpływ innych ludzi. W trudnych okolicznościach postarajmy się zachować jasność umysłu i podjąć racjonalną decyzję. Upewnijmy się, że prawa wszystkich (w tym nasze) są szanowane jednakowo.

Król Pucharów w pozycji odwróconej

Wymienione wyżej cechy, jeśli zostaną obrócone przeciwko człowiekowi, mogą być również szkodliwe. Kiedy mamy do czynienia z odwróconym Królem Pucharów, chodzi o osobę manipulującą innymi. Jest to ktoś, kto wykorzystuje swoją znajomość ludzkiej natury, aby osiągać swoje własne niecne cele. Jest to zły doradca, który wprowadza zamieszanie do naszego wewnętrznego świata.

Odwrócona karta Króla Pucharów może też wskazywać na osobę niedojrzałą emocjonalnie, chwiejną, wyjątkowo nadwrażliwą. Poprzez swoje problemy emocjonalne człowiek ten może ranić innych ludzi. Podświadome konflikty zawładnęły całym jego życiem. Pamiętaj, że pojawiająca się karta może oznaczać kogoś z Twojego otoczenia, a może również oznaczać Ciebie. Być może nadszedł czas, aby zwrócić się po zewnętrzną pomoc w uporządkowaniu świata uczuć.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy za jedyne 4,92zł/minuta i 3,69zł/SMS

Barbara

Status: Dostępna

Numer: 708770101

Wewnętrzny: 01

Wyślij SMS o treści: STREFA.1(Twoje pytania i data urodzenia) na numer 7336.

Tatiana

Status:

Numer: 708770101

Wewnętrzny: 02

Wyślij SMS o treści: STREFA.2(Twoje pytania i data urodzenia) na numer 7336.

Beata

Status:

Numer: 708770101

Wewnętrzny: 03

Wyślij SMS o treści: STREFA.3(Twoje pytania i data urodzenia) na numer 7336.

Ariela

Status: Dostępna

Numer: 708770101

Wewnętrzny: 04

Wyślij SMS o treści: STREFA.4(Twoje pytania i data urodzenia) na numer 7336.